TH | EN

ฉลากฟิล์มหดตัว Shrink Sleeve

ชิงค์สลีฟ (Shrink sleeve)

             คือ ฉลากที่พิมพ์บนพลาสติกแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นหลอดเพื่อการสวมครอบคลุมโดยรอบขวดหรือภาชนะทั้ง 360 องศา ฉลากประเภทนี้เมื่อผ่านความร้อนจะหดตัวเข้ารูปตามรูปทรงของขวดหรือภาชนะ โดยในส่วนที่เว้าก็จะได้รูปทรงที่เว้า และในส่วนที่โค้งนูนก็จะได้รูปทรงที่โค้งนูน ชิงค์สลีฟ สามารถนำมาใช้เพื่อครอบคลุมพื้นผิวได้ทั้งจากบนปากขวดจนถึงก้นขวด หรือจะเพียงบางส่วนของขวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้รัดยึดปิดซีลของฝาขวดหรือภาชนะต่างๆ

คุณสมบัติ:

  • ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำ เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะทั้งสินค้าที่ต้องแช่เย็น

  • ฉีกออกง่ายหากเจาะรอยปรุ

  • สามารถพิมพ์สีสัน สดใส สวยงาม

การใช้งาน:

  • ขวดและกระป๋องทุกประเภท

  • ถาดพลาสติกชนิดต่าง ๆ

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์: