TH | EN

ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง

Frozen Foods Bag

การใช้งาน :

 • ถุงบรรจุอาหารแช่แข็งทั่วไป เช่น เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น อาหารทะเลแช่แข็ง/Frozen Seafood

 • อาหารพร้อมทานแช่แข็ง

 • ผลิตภัณฑ์เนื้อ เช่น แฮม ไส้กรอก

 • อาหารแช่แข็งหรืออาหารแช่เย็นชนิดอืนๆ

คุณสมบัติ :

 • ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี

 • เปิดออกง่าย

 • แข็งแรง

 • ใสสามารถโชว์สินค้าได้

 • เหมาะสำหรับการบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

 • เหมาะสำหรับการแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำสูงสุดถึง - 40°C

 • แข็งแรง ไม่กรอบเปราะและป้องกันการกระแทกได้ดี

 • ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงทิ่มทะลุได้ดี

 • สามารถป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ความชื้น ไอน้ำและกลิ่นได้ดี

 • สามารถใช้กับการบรรจุภายใต้สุญญากาศ หากเก็บรักษาสินค้าในสภาวะที่เหมาะสม จะสามารถเก็บสินค้าได้นานถึงหรือมากกว่า 1 ปี

 • สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ :