TH | EN

ฟิล์มปิดถาด EZ Peel

EZ Peel Lidding Film

การใช้งาน:

 1. อาหารแช่แข็งทั่วไป เช่น เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น อาหารทะเลแช่แข็ง 
 2. อาหารพร้อมทานแช่แข็ง 
 3. ผลิตภัณฑ์เนื้อ เช่น แฮม ไส้กรอก
 4. อาหารแช่แข็งหรืออาหารแช่เย็นชนิดอื่น ๆ
 5. ลูกอม ลูกกวาด
 6. เบเกอรี่
 7. ผักและผลไม้
 8. อื่น ๆ

คุณสมบัติ:

 1. เปิดออกง่าย ไม่ต้องใช้กรรไกรหรือมีดและไม่เป็นขุยติดตามขอบถาด
 2. เหมาะสำหรับการแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำสูงสุดถึง -40 °C 
 3. แข็งแรง ไม่กรอบเปราะและป้องกันการกระแทกได้ดี 
 4. ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงทิ่มทะลุได้ดี
 5. สามารถป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ความชื้น ไอน้ำและกลิ่นได้ดี 
 6. สามารถนำเข้า microwave ได้
 7. เหมาะสมกับการบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์: