หน้าหลัก > รางวัลการันตี
รางวัลการันตี

รางวัล Thailand Plastic Award Flexible Packaging

 

 

รางวัลชนะเลิศ Gold Award Flexible Packaging-Gravure

ประเภท บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ  Gravure

     

รางวัลสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม  Best of the Best Award Flexible Packaging​

 

 

รางวัล Gold Asian Gravure Awads​

ประเภท Films-Reverse Print

     

รางวัล Best of The Best Asian Gravure Awards​

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ Bronze Award Flexible Packaging-Gravure

ประเภท บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ  Gravure

     

รางวัลรองชนะเลิศ Gravure Film Reverse Print